สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

เหล็กกล้าเครื่องมือ NAK80 ดำ, .

ค ณภาพส ง เหล กกล าเคร องม อ NAK80 ดำ, เคร องม อช างกล งด วยกระจกท โดดเด น จากประเทศจ น, ช นนำของจ น carbon tool steel ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด hardened tool steel ...

รับราคา

กำหนดเอง A36 .

ในฐานะท เป นหน งในซ พพลายเออร บาร ม มเหล กกล าคาร บอนอ อน a36 ช นนำในประเทศจ นโรงงานของเรานำเสนอผล ตภ ณฑ ท ขายด ท ส ดในราคาต ำ เราย นด ต อนร บอย างอบอ นให ...

รับราคา

เครื่องรีดเกลียวอัตโนมัติแบบความเร็วสูงผู้ผลิตใน ...

การรีดเกลียวเป็นกระบวนการรีดโลหะที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อผลิตสกรูสลักเกลียวและตัวยึดอื่น ๆ กระบวนการรีดเกลียว ...

รับราคา

รีดเย็น 420 สแตน Coi (Sm034) ผู้ผลิตและจำหน่าย .

พบ 420 ร ดเย นสแตน coi (sm034) ท น ม GNEE ซ งเป นหน งในผ ผล ตช นนำและซ พพลายเออร ในประเทศจ น เราม ผล ตภ ณฑ ขายจำนวนมากในสต อกให เล อก ให คำปร กษาขององค ประกอบทางเคม ...

รับราคา

การส่งออกเหล็กม้วนรีดเย็นลดลงเนื่องจากอัตราภาษี ...

ประมาณของเหล กม วนร ดเย น (Cold rolled coil: CRC) ในต รก ท ส งไปย งสหร ฐอเมร กาลดลงโดยประมาณ 45% ซ งการส งออกไปย งประเทศด งกล าวย งคงเป นส ดส วน 57% ของการส งออกเหล กม วน ...

รับราคา

BA 2B ผิวสแตนเลสม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน SUS .

ค ณภาพส ง BA 2B ผ วสแตนเลสม วนเหล กแผ นร ดเย นชน ดม วน SUS 420 เกรด จากประเทศจ น, ช นนำของจ น stainless steel sheet coil ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด steel strip coil โรงงาน, ผล ตท ...

รับราคา

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสเตนเลสรีดเย็นชนิดมอก. 2 .

ค ณภาพส ง เหล กแผ นร ดร อนชน ดม วนสเตนเลสร ดเย นชน ดมอก. 2 (SGCC / SPCC) จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เหล กแผ นร ดเย น ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด เหล ...

รับราคา

ความแม่นยำสูง SPCC 1B เหล็กแผ่นรีดเย็น, เหล็กม้วน

ความแม นยำส ง SPCC 1B เหล กแผ นร ดเย น, เหล กม วน รายละเอ ยด: เหล กแผ นร ดเย นผล ตข นจากเหล กม วนร ดร อนท ผ านกระบวนการทำความสะอาดทางเคม ก อนการร ด ก อนการร ด ...

รับราคา

การส่งออกเหล็กม้วนรีดเย็นลดลงเนื่องจากอัตราภาษี ...

ประมาณของเหล กม วนร ดเย น (Cold rolled coil: CRC) ในต รก ท ส งไปย งสหร ฐอเมร กาลดลงโดยประมาณ 45% ซ งการส งออกไปย งประเทศด งกล าวย งคงเป นส ดส วน 57% ของการส งออกเหล กม วน ...

รับราคา

BA 2B ผิวสแตนเลสม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน .

ค ณภาพส ง BA 2B ผ วสแตนเลสม วนเหล กแผ นร ดเย นชน ดม วน SUS 420 เกรด จากประเทศจ น, ช นนำของจ น stainless steel sheet coil ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด steel strip coil โรงงาน, ผล ตท ...

รับราคา

ประเทศจีนผู้ผลิตเหล็กม้วนเคลือบ ZAM .

เทรดด ง Guangdong Norgit เหล ก จำก ด โทร: 0 {{}} โทรสาร: 0 {{}} Mob / Whatsapp: +86-13539330701 Wechat: +86-18038850052 Email:[email protected] ท อย : ห อง EF ช น 14, - World Center, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, มณฑลกวางต ง, จ น

รับราคา

Astm A36 .

ค ณภาพส ง Astm A36 ท อเหล กแผ นร ดเย นแบบไม ม รอยต อโยธาแผ นความกว าง 600mm-2500mm จากประเทศจ น, ช นนำของจ น structural steel square tubing ส นค า ...

รับราคา

ประเทศจีนผู้ผลิตเหล็กม้วนเคลือบ ZAM .

เทรดด ง Guangdong Norgit เหล ก จำก ด โทร: 0 {{}} โทรสาร: 0 {{}} Mob / Whatsapp: +86-13539330701 Wechat: +86-18038850052 Email:[email protected] ท อย : ห อง EF ช น 14, - World Center, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, มณฑลกวางต ง, จ น

รับราคา

IIU | Iron & Steel Inteligence Unit | .

ด ชน ราคาเหล กต างประเทศรายเด อน ด ชน ราคาเหล กต างประเทศรายส ปดาห ( ธ นวาคม 2563) ราคาเหล กในประเทศรายสองส ปดาห ( พฤศจ กายน 2563)

รับราคา

เหล็กแผ่นรีดเย็น เกี่ยวกับการขาย - คุณภาพ .

SPCC,, DC01, DC03, DC04, ST12, Q195 แผ นเหล กแผ นร ดเย นท กำหนดเอง / ขด / จาน แพคเกจส งออกมาตรฐานท ค มค าสมน ำสมเน อกล องไม กล องหร อจำเป น ขนาดด านในของภาชนะบรรจ อย ด านล าง: 20 ...

รับราคา

เหล็กชุบสังกะสีเคลือบ prepainted, ประเทศจีน .

ค ณภาพด เหล กช บส งกะส เคล อบ prepainted, เหล กช บส งกะส ม วน ผ จ ดจำหน าย จาก ประเทศจ น - Rogo Industrial (Shanghai) Co., Ltd.. ก อต งข นในป 2013 ROGO อ ตสาหกรรม (เซ ยงไฮ ) จำก ด ต งอย ใน.

รับราคา

Astm A36 .

ค ณภาพส ง Astm A36 ท อเหล กแผ นร ดเย นแบบไม ม รอยต อโยธาแผ นความกว าง 600mm-2500mm จากประเทศจ น, ช นนำของจ น structural steel square tubing ส นค า ...

รับราคา

ประเทศจีนที่กำหนดเอง Banbury .

Banbury Mixer 1. แอพล เคช น: ม นถ กใช สำหร บผสมยางหร อ plasticizing 2. ... Hot Tags: เคร องผสมแบนเบอร, จ น, ซ พพลายเออร, ผ ผล ต, โรงงาน, กำหนดเอง, ใบเสนอราคา, ในสต อก, ทำในประเทศจ น,

รับราคา

แผ่นเหล็กรีดเย็น SPCD, เหล็กอาคารเหล็กแผ่นรีด .

ค ณภาพส ง แผ นเหล กร ดเย น SPCD, เหล กอาคารเหล กแผ นร ด DC01 DC02 DC03 จากประเทศจ น, ช นนำของจ น ร ดเย นเหล กม วน ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด ร ดเย นเหล ...

รับราคา

ประเทศจีนที่กำหนดเอง Banbury .

Banbury Mixer 1. แอพล เคช น: ม นถ กใช สำหร บผสมยางหร อ plasticizing 2. ... Hot Tags: เคร องผสมแบนเบอร, จ น, ซ พพลายเออร, ผ ผล ต, โรงงาน, กำหนดเอง, ใบเสนอราคา, ในสต อก, ทำในประเทศจ น,

รับราคา

โลหะผสมไม่จำกัดเย็นเหล็กม้วนผลิตและซัพพลายเออร์ ...

พร อมก บแบรนด ท ด ท ส ดโลหะผสมเหล กหล อเย นไม จำก ดม วน Kaida ม วน กล มเป นหน งในผ ผล ตม วนม ลล พรตแข งและซ พพลายเออร ในประเทศจ น ย นด ต อนร บส เว บไซต ของเรา ...

รับราคา

รีดเย็นเหล็กม้วน เกี่ยวกับการขาย - คุณภาพ รีดเย็น ...

ผ จ ดจำหน ายเหล กม วนเหล กแผ นร ดเย นประเทศจ น ST13 SPCC SD DC01 ความหนา: 0.3-3.0 มม รายละเอ ยดผล ตภ ณฑ ฟ งก ช น ผล ตภ ณฑ ของเราสามารถใช ใน outomobile คร วเร อนเคร องใช ไฟฟ าเฟอร ...

รับราคา

ผู้ผลิตในจีน ท่อเหล็กรีดเย็นที่ไม่มีรอยต่อ .

China ท อเหล กร ดเย นท ไม ม รอยต อ EN10305-1 E235 E355 ก บการขายส งท ม ค ณภาพส งผ ผล ตและผ จ ดจำหน ายช นนำ ท อเหล กร ดเย นท ไม ม รอยต อ EN10305-1 E235 E355 ค นหาโรง.

รับราคา

SEW092 DIN หมายเลข 1.0980 แผ่นเหล็ก QSTE420TM

ค ณภาพส ง SEW092 DIN หมายเลข 1.0980 แผ นเหล ก QSTE420TM จากประเทศจ น, ช นนำของจ น แผ นเหล กคาร บอน ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด แผ นเหล กคาร บอน โรงงาน, ผล ตท ...

รับราคา

2B แผ่นรีดเย็นขัดเงา 316 316L 1.4401 แผ่นสแตนเลส

ค ณภาพส ง 2B แผ นร ดเย นข ดเงา 316 316L 1.4401 แผ นสแตนเลส จากประเทศจ น, ช นนำของจ น 1.4401 Stainless Steel Sheet ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด 316L Stainless Steel Sheet โรง.

รับราคา

ทำในประเทศจีน - RHS ผู้ผลิตท่อเหล็กรูป ...

ห าข อได เปร ยบเช งเปร ยบเท ยบ: 1. ประเทศไทยเราม การตอบโต การท มตลาดต ำส ดในประเทศจ น (3.22%) 2. โรงงานทดสอบและศ นย ทดสอบเพ อให ได ต นท นและการควบค มค ณภาพ

รับราคา

เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น 321

ค ณภาพส ง เหล กกล าไร สน มร ดเย น 321 โรงงาน จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เหล กกล าไร สน มร ดเย น 321 ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด แผ นสเตนเลส โรงงาน ...

รับราคา

ประเทศจีนที่กำหนดเอง Banbury .

Banbury Mixer 1. แอพล เคช น: ม นถ กใช สำหร บผสมยางหร อ plasticizing 2. ... Hot Tags: เคร องผสมแบนเบอร, จ น, ซ พพลายเออร, ผ ผล ต, โรงงาน, กำหนดเอง, ใบเสนอราคา, ในสต อก, ทำในประเทศจ น,

รับราคา

2B แผ่นรีดเย็นขัดเงา 316 316L 1.4401 แผ่นสแตนเลส

ค ณภาพส ง 2B แผ นร ดเย นข ดเงา 316 316L 1.4401 แผ นสแตนเลส จากประเทศจ น, ช นนำของจ น 1.4401 Stainless Steel Sheet ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด 316L Stainless Steel Sheet โรง.

รับราคา

ASTM29, DIN16723, EN10130 .

มาตรฐานค ณภาพหล ก JIS3141, EN10130, DIN1623, ASTM A1008 / 1008M GB5213 ชน ด Annealing เตาหลอมไฮโดรเจน 20 ชน ดจากออสเตร ย EBNER สเปค 0.25 มม. 1.2 มม. × 900 ม.ม. ไม เก น 1265 มม

รับราคา

BA 2B ผิวสแตนเลสม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน .

ค ณภาพส ง BA 2B ผ วสแตนเลสม วนเหล กแผ นร ดเย นชน ดม วน SUS 420 เกรด จากประเทศจ น, ช นนำของจ น stainless steel sheet coil ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด steel strip coil โรงงาน, ผล ตท ...

รับราคา

BA 2B ผิวสแตนเลสม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน .

ค ณภาพส ง BA 2B ผ วสแตนเลสม วนเหล กแผ นร ดเย นชน ดม วน SUS 420 เกรด จากประเทศจ น, ช นนำของจ น stainless steel sheet coil ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด steel strip coil โรงงาน, ผล ตท ...

รับราคา

เหล็กม้วนคอยล์ - .

ความหนาของแผ นหล งคาเหล ก ม ด งน 0.20, 0.21, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.40, 0.47, 0.50 ม ลล เมตร อล ซ งค Aluzinc AZ ค อ สารป องก นสน ม ประกอบด วยอล ม เน ยม(Aluminum) 55% และส งกะส (Zinc) 45% ผสมก น

รับราคา

ผู้ผลิตในจีน ท่อเหล็กรีดเย็นที่ไม่มีรอยต่อ .

China ท อเหล กร ดเย นท ไม ม รอยต อ EN10305-1 E235 E355 ก บการขายส งท ม ค ณภาพส งผ ผล ตและผ จ ดจำหน ายช นนำ ท อเหล กร ดเย นท ไม ม รอยต อ EN10305-1 E235 E355 ค นหาโรง.

รับราคา

SEW092 DIN หมายเลข 1.0980 แผ่นเหล็ก QSTE420TM

ค ณภาพส ง SEW092 DIN หมายเลข 1.0980 แผ นเหล ก QSTE420TM จากประเทศจ น, ช นนำของจ น แผ นเหล กคาร บอน ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด แผ นเหล กคาร บอน โรงงาน, ผล ตท ...

รับราคา

ราคาส่งออกของเหล็กม้วนรีดเย็น (CRC) ของจีนปรับตัว ...

ในตลาดเซ ยงไฮ Platts ได ประเม นราคาของเหล กม วนร ดเย นในเกรดเด ยวก น ม ราคาอย ท 4,900-4,920 หยวน/ต น ($720-$723/ต น) ex-stock ซ งเป นราคาท ได ร วมภาษ ม ลค าเพ มแล ว โดยท ม ราคากลาง ...

รับราคา